mail-requestaccess

Html mal for "be om tilgang" Bruk syntax [:MergeItems#(itemname)] for sette inn flettefelt. F.eks. [:MergeItems#Name] Tilgjenglige flettefelter er: FirstName LastName CompanyName Position Email Phone Application

Følgende bruker har bedt om tilgang

Navn [:MergeItems#LastName], [:MergeItems#FirstName]
Selskap [:MergeItems#CompanyName]
E-post [:MergeItems#Email]
Stilling [:MergeItems#Position]
Telefon [:MergeItems#Phone]

Årsak til søknad:

[:MergeItems#Application]